(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-P4GKQBT'); var _ss = _ss || []; _ss.push(['_setDomain', 'https://koi-3QNTR92XO0.marketingautomation.services/net']); _ss.push(['_setAccount', 'KOI-4KEERORWRM']); _ss.push(['_trackPageView']); window._pa = window._pa || {}; // _pa.orderId = "myOrderId"; // OPTIONAL: attach unique conversion identifier to conversions // _pa.revenue = "19.99"; // OPTIONAL: attach dynamic purchase values to conversions // _pa.productId = "myProductId"; // OPTIONAL: Include product ID for use with dynamic ads (function() { var ss = document.createElement('script'); ss.type = 'text/javascript'; ss.async = true; ss.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'koi-3QNTR92XO0.marketingautomation.services/client/ss.js?ver=2.4.0'; var scr = document.getElementsByTagName('script')[0]; scr.parentNode.insertBefore(ss, scr); })();
function toggleMute() { var video=document.getElementById("video"); var mutebutton = document.getElementById("mute"); video.muted = !video.muted; if(mutebutton.classList.contains("fa-volume-slash")){ mutebutton.classList.replace("fa-volume-slash", "fa-volume"); } else{ mutebutton.classList.replace("fa-volume", "fa-volume-slash"); } }

Duurzaamheid Centraal: De Impact van EU Taxonomie op de Bouw- en Vastgoedsector

De Europese Unie heeft met de Taxonomieverordening een beslissende stap gezet richting duurzaamheid in de bouw- en vastgoedsector. Dit regelgevend kader is ontwikkeld om economische activiteiten te classificeren op basis van hun ecologische duurzaamheid, met als doel de CO2-uitstoot te verminderen en het gebruik van groene technologieën en materialen te stimuleren.

Verduurzaming van Projectontwikkeling

De invoering van de EU Taxonomie zorgt ervoor dat vastgoedprojecten strenger worden beoordeeld op hun milieuprestaties. Dit houdt in dat ontwikkelaars en bouwbedrijven moeten voldoen aan specifieke criteria op het gebied van energie-efficiëntie, het gebruik van duurzame materialen en de algehele koolstofvoetafdruk van hun projecten. Het resultaat is een verschuiving naar bouwpraktijken die ecologische duurzaamheid vooropstellen.

Financiële Implicaties en Investeringen

De Taxonomie heeft verstrekkende gevolgen voor de financiering van vastgoedprojecten. Investeerders en financiële instellingen neigen steeds meer naar projecten die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de EU, waardoor duurzaam ontwikkelde projecten financieel aantrekkelijker worden. Dit betekent dat projecten met een lagere milieu-impact betere toegang tot kapitaal kunnen verwachten.

Levenscyclusbenadering in Bouwprojecten

Een belangrijk aspect van de Taxonomie is de nadruk op de levenscyclusanalyse van gebouwen. Dit betekent dat de milieuprestaties van een project niet alleen tijdens de gebruiksfase, maar gedurende de gehele levenscyclus, van ontwikkeling tot sloop, worden beoordeeld. Deze holistische benadering bevordert de integratie van duurzaamheid vanaf de eerste ontwerpfase.

Transparantie en Rapportageverplichtingen

De verordening vereist ook dat bedrijven transparant zijn over de duurzaamheidsprestaties van hun projecten. Dit omvat gedetailleerde rapportage over hoe projecten bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het behalen van andere duurzaamheidsdoelstellingen. Deze transparantie is cruciaal voor het bouwen van vertrouwen bij investeerders, klanten en de bredere maatschappij.

Conclusie: Een Nieuwe Richting voor de Sector

Samenvattend zet de EU Taxonomie de bouw- en vastgoedsector op een nieuw pad richting duurzaamheid. Door strenge milieucriteria te stellen voor projectontwikkeling, financiering en rapportage, stimuleert de EU de transitie naar een groenere toekomst. Voor bedrijven in de sector betekent dit een aanpassing aan nieuwe standaarden, die niet alleen ecologische maar ook economische voordelen bieden. De Taxonomie markeert een belangrijke verschuiving in hoe duurzaamheid wordt geïntegreerd in de kern van vastgoedontwikkeling en -beheer.

de pijlers van de eu taxonomie
Bekijk het aanbod

Bekijk het aanbod

O3 SHIFT Lier is gebouwd met oog voor detail, het milieu (circulair, duurzaam en CO2 neutraliteit) en uw portemonnee. Alle appartementen zijn opgebouwd in CLT (kruislings verlijmde houten massieve panelen). Het CO2-negatieve bouwmateriaal is bijzonder sterk, isoleert en is zo gebouwd dat het een hoog akoestisch comfort genereert. Zo zorgt het hout in elk seizoen voor een aangenaam binnenklimaat. Het biophilic design speelt in op de biologische band tussen mens en natuur met positief effect op welzijn en gezondheid. Studies wijzen uit dat de productiviteit toeneemt met 8% en het gevoel van welzijn met 13%.


O3 Shift Lier