(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-P4GKQBT'); var _ss = _ss || []; _ss.push(['_setDomain', 'https://koi-3QNTR92XO0.marketingautomation.services/net']); _ss.push(['_setAccount', 'KOI-4KEERORWRM']); _ss.push(['_trackPageView']); window._pa = window._pa || {}; // _pa.orderId = "myOrderId"; // OPTIONAL: attach unique conversion identifier to conversions // _pa.revenue = "19.99"; // OPTIONAL: attach dynamic purchase values to conversions // _pa.productId = "myProductId"; // OPTIONAL: Include product ID for use with dynamic ads (function() { var ss = document.createElement('script'); ss.type = 'text/javascript'; ss.async = true; ss.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'koi-3QNTR92XO0.marketingautomation.services/client/ss.js?ver=2.4.0'; var scr = document.getElementsByTagName('script')[0]; scr.parentNode.insertBefore(ss, scr); })();
function toggleMute() { var video=document.getElementById("video"); var mutebutton = document.getElementById("mute"); video.muted = !video.muted; if(mutebutton.classList.contains("fa-volume-slash")){ mutebutton.classList.replace("fa-volume-slash", "fa-volume"); } else{ mutebutton.classList.replace("fa-volume", "fa-volume-slash"); } }

Wedstrijdreglement "Win 1KG paaseieren dankzij O3 SHIFT"

 

Organisatie

De wedstrijd ’Win 1 KG paaseieren dankzij O3 SHIFT‘ wordt georganiseerd door O3 Development bv  met ondernemingsnummer 0739.704.776 met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 13, 2260 Oevel, hierna genoemd O3 SHIFT. Deze voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd terug te vinden op de website van O3 SHIFT (www.O3SHIFT.com)

Periode

De wedstrijd start op zaterdag 09 april 2022 om 7:00 en loopt tot en met maandag 18 april 2022 om 08:00. 

Wie kan er deelnemen

De wedstrijd staat open voor iedereen die:Woonachtig is in België;

Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen met voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat deze dergelijke toestemming verkregen heeft. O3 SHIFT houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen of om dit op andere manieren na te gaan, evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door O3 SHIFT opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wordt vastgesteld dat meer dan één keer werd deelgenomen door de desbetreffende persoon, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één kilogram paaseieren gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van deze wedstrijd die  georganiseerd wordt door O3 SHIFT, is dan ook voor een termijn van 1 maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door O3 SHIFT. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

O3 SHIFT kan ten allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door O3 SHIFT voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd. 

Verloop van de wedstrijd & prijs

Vanaf zaterdag 09 april 2022 zal de wedstrijd worden aangekondigd via O3 SHIFT, de website O3SHIFT.be en de sociale mediakanalen van de groep waarvan O3 SHIFT deel uitmaakt. Vanaf die dag spelen we tussen 7:00 t.e.m. 18 april 8:00 het spel ‘win 1kg paaseieren’. Bedoeling is dat deelnemers de prent die ze vinden via de verschillende communicatiedragers inkleuren en delen via Facebook / Instagram met specifieke hashtags (#O3SHIFT, #Gabrielsdijk #Balen). Daaruit zal dan 1 winnaar worden gekozen, deze ontvangt 1KG paaseieren. De winnaar wordt gekozen door een onschuldige hand nadat alle deelnames zijn verzameld in een bokaal Nadat de winnaar bekend is brengen we het cadeau in een straal van 20 kilometer. Anders wordt dit via de post bezorgd.

 

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan, te koop aangeboden of ingeruild worden voor een som geld.

O3 SHIFT kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

Privacy 

O3 SHIFT is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken de gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van de deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (met als doel bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer hiermee wordt toegestemd, worden de persoonlijke gegevens gebruikt om bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan op elk moment ingetrokken worden. De persoonlijke gegevens worden met geen derde partijen gedeeld. De gegevens worden tot na afloop van de wedstrijd, en voor zover hierboven mee werd toegestemd , verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van persoonsgegevens of om recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan er contact opgenomen worden via communicatie@O3SHIFT.com of per post gericht aan O3 DEVELOPMENT, Nijverheidsstraat 13, 2260 Westerlo, België (ter attentie van dienst communicatie).

 Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2) Prijswinnaar(s) dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

4) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de wedstrijd en haar organisator (en).

5)  O3 SHIFT kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil om van  O3 SHIFT ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

6)  O3 SHIFT kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

7) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  O3 SHIFT zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  O3 SHIFT.